1.- Quota mensual: $5.000 / Cuota mensual: $5.000
2.- Pagament trimestral o anual / Pago trimestral o anual
3.- Esta sol.licitud estarà subjecta a l'aprovació del Directori de la Col.lectivitat Valenciana de Xile.
Esta solicitud estará sujeta a la aprobación del Directorio de la Col.lectivitat Valenciana de Xile.

Casal Valencià
Banco Santander
Cuenta corriente
0-000-6324261-6
RUT: 73829300-2
hola@casalchile.com

Calendari

No hay eventos